fbpx

Festiwal Mani Rimdu w Tengboche

Festiwal Mani Rimdu w Tengboche

Październik 2016r.

Raz w roku w otoczeniu majestatycznych himalajskich szczytów, w małej odległej wiosce odbywa się Mani Rimdu – najbardziej znany festiwal w rejonie doliny Khumbu w miejscowości Tengboche.

Mani Rimdu odbywa się w dziewiątym miesiącu tybetańskiego kalendarza księżycowego, który według kalendarza angielskiego przypada pod koniec października. Mnisi z klasztoru śpiewają modlitwy i odprawiają wiele religijnych rytuałów zgodnie z buddyjską tradycją przez dziesięć dni. Dla miejscowych ludzi najważniejszym dniem jest otrzymanie błogosławieństw od Rinpocze – wysokiego inkarnowanego lamy klasztoru. Jest to również dzień, w którym mnisi wykonują długi taniec w charakterystycznych maskach. Te kolorowe i świąteczne uroczystości są kulminacją tych dziesięciu dni modlitw do Buddy współczucia – Czenreziga, dla korzyści wszystkich czujących istot.

Mani Rimdu w Tengboche wykonuje się zgodnie z tradycją Mindroling pochodzącą z klasztoru Rongbuk w Tybecie. Nazwa pochodzi od „Mani” części modlitwy Czenreziga i „Rilbu”, które są małymi czerwonymi pigułkami, pobłogosławionymi podczas ceremonii i rozdawane każdemu na końcu.

Mnisi wykonują święte tańce w maskach znane jako „Cham”. Istnieje szesnaście różnych tańców z kilkoma komicznymi przerywnikami, które zachwycają tłum. Tańce te są odtworzeniem buddyzmu w Himalajach legendarnego Padmasambhawy, znanego jako Guru Rinpocze, który szerzy buddyzm w Tybecie. Tańce przekazują nauki buddyjskie na wielu poziomach, od najprostszej prawdy do najgłębszego urzeczywistnienia. Podczas tańców symboliczne demony są pokonywane, przepędzane lub tłumione. Symbolika może być interpretowana na wielu poziomach; wewnętrzne „demony” nienawiści, chciwości i ignorancji pokonane poprzez medytację o współczuciu i mądrości. Ostatniego dnia mnisi odprawiają ceremonię ognia, by rozwiać wszelkie szkody na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *